Danh sách lớp năm học 2021-2022

Danh sách lớp năm học 2021-2022

Kính mời quý thầy cô, quý CMHS và các em học sinh xem danh sách các lớp năm học 2021-2022 theo đường link bên dưới:

 1. Lớp 10A1: https://drive.google.com/file/d/1q2xZTMKFrOzNRUwCLpUkhedRRKuomwu_/view?usp=sharing
 2. Lớp 10A2: https://drive.google.com/file/d/14wTOah-8KRO-73toQXQ6oPMV3_IjAn8-/view?usp=sharing
 3. Lớp 10A3: https://drive.google.com/file/d/1juq17A86MjKL6cSbmXLKbQK8NpUR_pj_/view?usp=sharing
 4. Lớp 10A4: https://drive.google.com/file/d/1fdaNIp_4DCAF1uktoWzsFaoSAhGtRMh0/view?usp=sharing
 5. Lớp 10A5: https://drive.google.com/file/d/1k-A4BR1k3mCNtJ0jZodPp9dkvMu_-KIM/view?usp=sharing
 6. Lớp 10A6: https://drive.google.com/file/d/1vaGqEx43kPuIUuBoOlSWSCcI1c-Ftdgn/view?usp=sharing
 7. Lớp 10A7: https://drive.google.com/file/d/1xQ0MZeBt1oekCMTopevYZCagNevYrZte/view?usp=sharing
 8. Lớp 10A8: https://drive.google.com/file/d/1TI75fikXWrWm1-SinxRcjF681eGQWSdL/view?usp=sharing
 9. Lớp 10A9: https://drive.google.com/file/d/1m3jIyk08_rizz92FuSM8CfKx1ZshB7Vx/view?usp=sharing
 10. Lớp 10A10: https://drive.google.com/file/d/1wWFc2LqO0Yh_2GgGpxf_LrQF9SbHsFmz/view?usp=sharing
 11. Lớp 10A11: https://drive.google.com/file/d/1qpYqHsuNwcl3yuTy14StaQsY6rAvT026/view?usp=sharing
 12. Lớp 10A12: https://drive.google.com/file/d/1vKE7_PjgzcKgsaBxjEKCsvYJB7YTX6dY/view?usp=sharing
 13. Lớp 10A13: https://drive.google.com/file/d/1o6uKqnrhmZxKtjB7inw_0R3sIb1TnyrV/view?usp=sharing
 14. Lớp 11C1: https://drive.google.com/file/d/1ZTPh_2FB_Kru4bvHO5B7nX8kOtee98Jy/view?usp=sharing
 15. Lớp 11C2: https://drive.google.com/file/d/1Dno5934tfSkTmIzC98BQIgXG8Bwf1-Cq/view?usp=sharing
 16. Lớp 11C3: https://drive.google.com/file/d/1g3Rq1IP2gboDtU715mxzNuY-3Xcb160y/view?usp=sharing
 17. Lớp 11C4: https://drive.google.com/file/d/1UyHcWftH7m-ADOvGx6tvBOsJR50fk3ZM/view?usp=sharing
 18. Lớp 11C5: https://drive.google.com/file/d/1AOdllro4jR7PJNmetgnmCI8klclP_5Nc/view?usp=sharing
 19. Lớp 11C6: https://drive.google.com/file/d/1-PKohkHF9Lx1EM6btkelsemIy0mvEXZ1/view?usp=sharing
 20. Lớp 11C7: https://drive.google.com/file/d/12ap1lnrD8Qkr8UqpUWLw-XniEsx0Tlse/view?usp=sharing
 21. Lớp 11C8: https://drive.google.com/file/d/1lPI7E_3naD6fKLZAw7h3dSpev-Om4c7V/view?usp=sharing
 22. Lớp 11C9: https://drive.google.com/file/d/16QoW3zygjYue6GevYuuXnnm2O08xZ3f2/view?usp=sharing
 23. Lớp 11C10: https://drive.google.com/file/d/1pjdrI7ww1Bi6E-fYXf-bRsI5bZDFgD6W/view?usp=sharing
 24. Lớp 11C11: https://drive.google.com/file/d/1iCh3LCHaIRM7rQx7pPiylMP_kOQ8NaCf/view?usp=sharing
 25. 12B1: https://drive.google.com/file/d/1poWiMQ976J_SdRadQun3xyrSvmfIBx6x/view?usp=sharing
 26. 12B2: https://drive.google.com/file/d/1AUEYWNANQofzHKJ5d4XZEc-mffrvLm5n/view?usp=sharing
 27. 12B3: https://drive.google.com/file/d/1JQM6RrMwSgSS9y8i-08aA0cadPxp1RmU/view?usp=sharing
 28. 12B4: https://drive.google.com/file/d/13_xUEDZO89nMc0uDa0CnoV7sX4xNpK8b/view?usp=sharing
 29. 12B5: https://drive.google.com/file/d/1lMRKfe5d7PvbX6NCLWin-iyOYiddGJ2V/view?usp=sharing
 30. 12B6: https://drive.google.com/file/d/1TQsm0x_F9hmPhyOHRYwW-H97xY31ACE8/view?usp=sharing
 31. 12B7: https://drive.google.com/file/d/1kOmyt8a6eP2jBe7SzyY83TFZ_6z_wT9V/view?usp=sharing
 32. 12B8: https://drive.google.com/file/d/1b2kQQOJ2v2EInUSwXk3s56L6F6bIoGc0/view?usp=sharing
 33. 12B9: https://drive.google.com/file/d/1dQ1wwvV0F7oepn1otd3RrhitTPxKGI7A/view?usp=sharing
 34. 12B10: https://drive.google.com/file/d/1kB3mXauWF6HFeIxcpfMQi9l5OUfyQoGM/view?usp=sharing
 35. 12B11: https://drive.google.com/file/d/1EbbUnjDYNN-_r3H16Y71qChcFkSuTj1z/view?usp=sharing
 36. 12B12: https://drive.google.com/file/d/1j_lbH3iKq7BLz-KC0B-6771Ra56-5Y0E/view?usp=sharing
 37. 12B13: https://drive.google.com/file/d/1mEeq-h6kdVvTSQ77LzDGW4CkAJDrrrKc/view?usp=sharing
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 603.210
Hôm qua : 2.033.655
Tháng 08 : 2.637.350
Năm 2022 : 2.728.742