Thông báo về việc cài đặt phần mềm “Sổ sức khỏe điện tử” và đăng ký tiêm chủng vắcxin phòng Covid-19 qua phần mềm “Sổ sức khỏe điện tử”.

Thông báo

THÔNG BÁO

Về việc cài đặt phần mềm “Sổ sức khỏe điện tử” và đăng ký tiêm chủng vắcxin phòng Covid-19 qua phần mềm “Sổ sức khỏe điện tử”.

Thực hiện công văn 6989/UBND-XV ngày 28 tháng 8 năm 2021 của UBND Huyện Thống Nhất về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký tiêm chủng vắcxin phòng Covid-19 qua phần mềm “Sổ sức khỏe điện tử”. Trường THPT Dầu Giây thông báo tới toàn thể giáo viên, công nhân viên và học sinh của nhà trường như sau:

Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 và góp phần giúp cho giáo viên, công nhân viên và học sinh, phụ huynh học sinh biết đăng ký tiêm chủng vắcxin phòng Covid-19 App” Sổ sức khỏe điện tử”, nhà trường đề nghị:

- Giáo viên, công nhân viên cài đặt phần mềm “Sổ sức khỏe điện tử” và theo dõi việc tiêm chủng vắcxin phòng Covid-19 qua phần mềm “Sổ sức khỏe điện tử”.

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn học sinh cài đặt để đăng ký tiêm chủng vắcxin phòng Covid-19 qua phần mềm “Sổ sức khỏe điện tử” trên.

- Thời gian thực hiện: từ 01/09/2021 đến 03/09/2021

Nhà trường thông báo tới toàn thể giáo viên, công nhân viên nhà trường, các bậc phụ huynh học sinh và học sinh để cùng phối hợp thực hiện với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương./.

 Nơi nhận:

- Ban Giám Hiệu;                                                                            

- TTCM;

- GVCN;

- Đăng thông báo Web;                                      

- Lưu VT.                         

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân Hoa

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 40
Tháng 12 : 165
Năm 2021 : 44.657