Thông báo Về việc thu, nhận hồ sơ đăng ký dự thi TN THPT năm 2020

Thông bao thu hồ so TN THPT 2020

 Sở GD - ĐT ĐồNG NAI                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT DẦU GIÂY                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


          Số:  165/TB-THPT                                      Thống Nhất, ngày 17 tháng 06 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc thu, nhận hồ sơ đăng ký dự thi TN THPT năm 2020

 

Căn cứ công văn số 1822/SGDDT-NV2 về việc hướng dẫn thực hiện kỳ thi TN THPT năm 2020 của Sở GD-ĐT Đồng Nai ngày  17 tháng 6 năm 2020.

Trường THPT Dầu Giây thông báo học sinh khối 12 năm học 2019-2020 và thí sinh tự do kế họach thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi TN THPT năm 2020 theo quy trình sau:

  1. Học sinh khối 12 đang học tại trường năm học 2019-2020, hồ sơ nộp bao gồm:

+ Một bản photocopy 2 mặt chứng minh nhân dân trên khổ giấy A4.

+ Túi hồ sơ bên ngoài nội dung như Phiếu đăng ký số 1, có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và chữ ký chứng thực của thí sinh.

+ Phiếu đăng ký số 1; Hai (02) ảnh cỡ 4x6cm bỏ vào 1 bì nhỏ, mặt sau ảnh có ghi thông tin thí sinh (họ và tên, ngày tháng năm sinh, lớp, đơn vị ĐKDT).

+ Phiếu số 2, sau khi đã kiểm tra, ký tên, đóng dấu giao lại cho thí sinh quản lý và mang theo khi đi thi.         

+ Giấy chứng nhận hợp lệ (bản sao có xác nhận của chính quyền) nếu là các đối tượng ưu tiên (con liệt sĩ, con thương binh, dân tộc ít người…).

  1. Thí sinh tự do (là những thí sinh đã học ở trường THPT Dầu Giây chưa đậu TN THPT các năm trước), hồ sơ nộp bao gồm:

+ Học bạ THPT, giấy khai sinh, bằng TN, THCS.

+ Một bản photocopy 2 mặt chứng minh nhân dân trên khổ giấy A4.

+ Túi hồ sơ bên ngoài nội dung như Phiếu đăng ký số 1, có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và chữ ký chứng thực của thí sinh và chứng thực của UBND phường, xã.

+ Phiếu đăng ký số 1; Hai (02) ảnh cỡ 4x6cm bỏ vào 1 bì nhỏ, mặt sau ảnh có ghi thông tin thí sinh (họ và tên, ngày tháng năm sinh, lớp, đơn vị ĐKDT). Gửi file hình cho thầy Dũng (qua địa chỉ email: lequocdung.dg@gmail.com).

+ Phiếu số 2, sau khi đã kiểm tra, ký tên, đóng dấu giao lại cho thí sinh quản lý và mang theo khi đi thi.         

+ Giấy chứng nhận hợp lệ (bản sao có xác nhận của chính quyền) nếu là các đối tượng ưu tiên (con liệt sĩ, con thương binh, dân tộc ít người…).

+ 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nhận, số điện thoại của thí sinh.

+ Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có).

  1. Lệ phí đăng ký dự thi :

- Đối với thí sinh thi xét tuyển ĐH-CĐ: 30.000đ/1 nguyện vọng (dự kiến)

  1. Thời gian nộp hồ sơ và lệ phí: thứ 7 ngày 20/06/2020 theo lịch cụ thể như sau:

Ngày

Lớp

20/06/2020 (sáng)

12C1, 12C2, 12C3, 12C4, 12C5

20/06/2020 (chiều)

12C6, 12C7, 12C8, 12C9, 12C10,12C11

22/6/2020

Thí sinh tự do

Sáng: 7g30 – 10g00

Chiều: 13g30 – 16g00

  1. Địa điểm: Phòng Hành chính (Cô Mai thu hồ sơ , Cô Tuyến thu tiền)
  2. Cách thức thu nhận hồ sơ: Lớp trưởng thu nhận hồ sơ và lệ phí của lớp theo danh sách sau đó tổng hợp và nộp theo thời gian và địa điểm như trên (sắp xếp hồ sơ theo danh sách lớp khi nộp)./.

Lưu ý: ngày 27/6/2020 và ngày 29/6/2020 sẽ đối chiếu thông tin in ra từ phần mềm quản lý thi với hồ sơ thí sinh dự thi vì vậy đề nghị học sinh khối 12 đi học đầy đủ kịp thời điều chỉnh thông tin và nộp dữ liệu về Sở Giáo dục-Đào tạo theo quy định./.

 

     Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

  • BGH;
  • GVCN;

Lưu VT.

File đính kèm

thong bao THU HO SO THI THPT QUOC GIA 2019-2020.doc

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 12
Tháng 03 : 79
Năm 2021 : 566